Gebedsgroep

De kracht van het gebed

… Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.” (Jakobus 5:16-17, NBG51)

De Tamboerijn heeft nog geen gebedsgroep, maar ouders kunnen aansluiten bij de gebedsgroep van de Rots. Zij komen elke maandag op school bij elkaar om voor de scholen en alles wat daarmee samenhangt, te bidden. Zij bidden voor de kinderen, de leerkrachten, directie en bestuur, speciale gebeurtenissen en als ouders specifieke gebedspunten aandragen, wordt daarvoor gebeden. Natuurlijk worden alle gebedspunten vertrouwelijk behandeld.

Iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

U kunt contact opnemen via: gebedsgroep@ebsderots.nl