Praktische informatie

Schooltijden

Op de Tamboerijn hanteren we het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle dagen even lang zijn. Kinderen blijven over op school.

Groep 1/2
Maandag tot en met donderdag 8.15 – 14.00 uur

Het is ’s ochtends erg druk in de wijk als ouders hun kinderen naar de scholen in Kernhem brengen. We willen dat de kinderen veilig naar school kunnen. De schooltijden zijn afgestemd op de verkeersdrukte rondom de school.

Verlof aanvragen

U kunt onderaan deze pagina het formulier voor een verlofaanvraag voor uw kind(eren) downloaden. Tevens wordt er informatie gegeven over de wettelijke regels met betrekking tot de verlofaanvragen. U kunt kiezen uit een verlofaanvraag of een verlof-vakantieverklaring werkgever/zelfstandige in het geval u verlof aanvraagt voor uw kind(eren) buiten de vakantie om in verband met uw bedrijf.

Ziekmelden

U kunt uw kind ziekmelden via Parro. Mocht dit niet lukken, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of u stuurt een e-mail naar de leerkracht.

verlofaanvraag formulier + regels verlofaanvraag

verlof-vakantieverklaring-werkgever