Kwaliteit en resultaten

Elk schooljaar denken we over onze doelen na en maken we plannen om die verder te verwezenlijken. Daarbij kijken we breder dan de eisen die de onderwijsinspectie aan ons stelt. We streven niet alleen naar goede opbrengsten, maar ook naar tevredenheid van leerlingen en ouders over het onderwijs en de vorming die we bieden, en over de organisatie, de communicatie en de sfeer op school.

Goed onderwijs vraagt om goed bestuur

Goed bestuur houdt onder andere in dat we op tijd plannen maken, die uitvoeren, nagaan hoe goed dat gaat, daarop bijsturen en vastleggen hoe het beter kan. Op de Passie streven we er steeds naar deze verbetercyclus te doorlopen en dat deel te maken van onze cultuur van besturen en leidinggeven.
Daarnaast is er binnen de Passie voor de drie basisscholen een kwaliteitsmedewerker. Zij volgt onder andere de ontwikkelingen binnen het onderwijs en introduceert deze waar nodig is.

Opbrengsten

Tot kwaliteit behoort natuurlijk ook dat onze leerlingen goede resultaten behalen. We kunnen nu nog geen opbrengsten laten zien, maar wel de resultaten van de Rots waar we onderdeel van zijn. In de button ziet u het resultaat van de eindtoets van het afgelopen schooljaar.