Onze belofte

Evangelische basisschool

De Tamboerijn is een evangelische basisschool. Dat betekent dat wij een school zijn, waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat. Dit staat los van een kerkelijke stroming. Ons diepste verlangen en doel is dat kinderen hun leven op Jezus Christus gaan bouwen.

Het is onze missie om onze leerlingen maximaal te laten groeien in kennis, vaardigheden, karakter en talenten, die voor ieder kind weer anders zijn.

 

We staan ervoor dat

  • de christelijke identiteit als een rode draad door dagelijkse activiteiten heen is verweven.
  • we daarnaast een kind ook kennis meegeven van andere stromingen en denkbeelden om een eenzijdig beeld van de wereld te voorkomen.
  • er op school tijd is voor lofprijzing en aanbidding. Er wordt ook met, voor en door kinderen gebeden en wij praten met elkaar over het dagelijks leven met God.
  • onze leerkrachten daarbij een voorbeeldfunctie hebben.
  • we duidelijke afspraken hebben over hoe we met elkaar omgaan.