Wie zijn wij?

de Tamboerijn

Evangelische basisschool de Tamboerijn is een nevenvestiging van de Rots. De scholen zijn onderdeel van de Passie, Stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw onderwijs. Hieronder vallen drie scholen voor basisonderwijs en drie scholen voor voortgezet onderwijs.

De Tamboerijn is een school waar het evangelie, het goede nieuws van Jezus Christus, centraal staat. Het is het verlangen van zowel het bestuur, de ouders en het team dat kinderen hun leven op Jezus Christus gaan bouwen, omdat Hij hét levensfundament is.

“Ieder die deze woorden van Mij hoort en doet wat Ik zeg, hij is gelijk aan een verstandig man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. De regen viel neer, de bergstromen kwamen omlaag, de wind stak op en ze stortten zich op dat huis, en het stortte niet in, want het was op de rots gegrondvest.” (Mattheüs 7:24 en 25 en Lukas 6:48).