Veilige school

Vertrouwenspersoon

De Tamboerijn wil een veilige plek zijn om te leren en tot ontwikkeling te komen. Mocht uw zoon of dochter te maken krijgen met gedrag van medeleerlingen of medewerkers van de Tamboerijn waar hij/zij zich niet veilig bij voelt, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, kan helpen zoeken naar een oplossing of de weg wijzen naar andere hulpverleners.

Onze vertrouwenspersonen op de Tamboerijn zijn dezelfde als op de Rots:

  • Wilma Tempelman – intern vertrouwenspersoon – vertrouwenspersoon@ebsderots.nl
  • Marieke de Visser – pest coördinator – marieke.devisser@ebsderots.nl

Externe vertrouwenspersonen:

Naast interne vertrouwenspersonen heeft de Passie ook twee externe vertrouwenspersonen die in dienst zijn bij de hogeschool VIAA. Een externe vertrouwenspersoon heeft met name een taak wanneer er in de school sprake is van klachten m.b.t. grensoverschrijdend gedrag. Leerlingen of collega’s die intern niet afdoende kunnen worden bijgestaan, kunnen op deze externe vertrouwenspersoon een beroep doen.

De externe vertrouwenspersonen  zijn:

Klachtenregeling

In de praktijk van alledag kunnen er op school zaken misgaan of fout lopen. In het uiterste geval kan dat ertoe leiden dat u overweegt een klacht in te dienen. Hiervoor hebben we een klachtenregeling. De bedoeling van deze regeling is om klachten zo snel en goed mogelijk op te lossen. De klachtenregeling vindt u hier.