Ons onderwijs

Jouw bestemming, onze passie

Op de Tamboerijn wordt met veel enthousiasme geleerd, gewerkt en gespeeld. Wij staan voor goed onderwijs, aandacht voor het individuele kind en voor liefde en passie voor God.

Ieder jaar werken we met een jaarthema vanuit de Bijbel.
Dit jaar is het thema:

‘Zegen’

Moge de Heer u zegenen en beschermen,
moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
Numeri 6:24-26